Ankieta ewaluacyjna dotycząca warsztatów sieciujących organizowanych w ramach programu Obywatele dla Demokracji od marca do czerwca 2015.

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o wybranie w każdym pytaniu jednej odpowiedzi. Jeśli brali Państwo udział w więcej niż jednym spotkaniu, prosimy o wypełnienie osobnej ankiety dla każdego z nich.