Ankieta ewaluacyjna na temat warsztatów sieciujących dla projektów systemowych, 29.07.2015

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o wybranie jednej odpowiedzi w pytaniach wielokrotnego wyboru.