Partycypacyjne planowanie przestrzeni – zgłoszenie

Termin nadsyłania zgłoszeń minął. Dziękujemy!