Spotkanie sieciujące: Prawa osób LGBT oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową – zgłoszenia