Spotkania sieciujące: zwalczanie dyskryminacji, jesień 2015 – ankieta wstępna