Warsztaty sieciujace: Edukacja cudzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych w kontekście działań antydyskryminacyjnych.

25-26 marca 2015 (środa-czwartek)
Miejsce: Hotel Ibis, Warszawa Stare Miasto, ul. Muranowska 2
Termin rejestracji – do piątku, 27 lutego 2015 roku do godz. 12:00