Warsztaty sieciujące: Praca środowiskowa jako organizowanie społeczności

Warsztat rozpocznie się 16 marca o godzinie 10.30 i zakończy się 17 marca o godzinie 14.00.

Miejsce Hotel „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock
Zgłoszenia przyjmujemy do 27 lutego 2015 r.
Spotkanie jest przewidziane dla grupy 16 osób. Zapraszamy po dwie osoby z każdej organizacji.