WARSZTATY SIECIUJĄCE: SZKOŁA BEZ DYSKRYMINACJI – ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PRZECIWDZIAŁANIU DYSKRYMINACJI W SYSTEMIE EDUKACJI FORMALNEJ

Termin: 23 -24 marca 2015 r.
Miejsce: Hotel „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 2 marca 2015 r. do godz. 12:00. Obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na spotkanie. Potwierdzenie udziału zgłoszonych osób ze strony Organizatora nastąpi w terminie do 6 marca. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają organizacje, które realizują projekty dotyczące równości w szkole oraz organizacje, które wypełniły udostępnioną wcześniej ankietę, dotyczącą tematyki spotkania. Warunkiem udziału w spotkaniu będzie również przygotowanie informacji na temat swoich działań, która zostanie przedstawiona na tzw. sesji plakatowej.

Warsztaty mają charakter wyjazdowy i obejmują dwa noclegi.