Zapraszamy na Wizytę studyjną w Norwegii

Serdecznie zapraszamy Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji do udziału w wizycie studyjnej nt. Włączanie dzieci i młodzieży w procesy decyzyjne / partycypacja dzieci i młodzieży w życiu publicznym.

Miejsce: Oslo, Norwegia.
Termin: 28 listopada – 2 grudnia 2016 r.
Podróż: wylot z Warszawy, 28 listopada po południu (13:20 – 15:15); powrót z Oslo, 2 grudnia (11:00 – 12:50).

Przyjmowanie zgłoszeń: od 21 października do 28 października 2016 do godz. 13:00.

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy program wizyty zostanie przesłany w późniejszym terminie.

Do udziału w wizycie zaproszone są organizacje pozarządowe realizujące projekty finansowane ze środków programu Obywatele dla Demokracji, prowadzące działania na rzecz włączania dzieci i młodzieży w procesy decyzyjne i wspierania procesów partycypacji dzieci i młodzieży.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w wizycie może wziąć udział jedna przedstawicielka/ jeden przedstawiciel organizacji. Pierwszeństwo mają osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu tematycznego. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu międzynarodowego i lokalnego pokrywane są przez Organizatorów.

Potwierdzenie udziału w wizycie nastąpi w terminie do 3 listopada 2016 r.