Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-07-06

Spotkanie sieciujące – projekty systemowe

Fundacja Batorego zaprasza przedstawicieli organizacji realizujących projekty systemowe w programie Obywatele dla Demokracji na 1-dniowe spotkanie sieciujące, które odbędzie się w środę 29 lipca 2015 roku w godz. 09:30-18:00 w Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa (Powsin).

>> PROGRAM SPOTKANIA

Prowadzące:

Maja Branka – trenerka i konsultantka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z organizacjami pozarządowymi, administracją i firmami. Superwizorka i opiekunka merytoryczna szkół trenerskich Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (Villa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej), Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Tutorka w Programie „Kobiece Inspiracje” Stowarzyszenia Szkoła Liderów oraz Sieci LABiB Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Założycielka Idei Zmiany. Autorka licznych materiałów szkoleniowych i podręczników trenerskich z zakresu metodologii pracy trenerskiej, równości i przeciwdziałania dyskryminacji oraz rzecznictwa i wystąpień publicznych (źródło: ideazmiany.pl).

Dominika Cieślikowska – psycholożka, trenerka umiejętności miękkich z obszaru międzykulturowości i antydyskryminacji. Od roku 2003 przeprowadziła ponad 4500 godzin szkoleniowych dla klientów w sektorze administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego. Uczestniczyła, współorganizowała oraz facylitowała krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia (szkolenia, projekty badawcze, konferencje) promujące politykę równościową, antydyskryminacyjną i zarządzanie różnorodnością. Członkini w Radzie Konsultacyjnej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Współautorka publikacji zbiorowych, artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz raportów eksperckich (źródło: informacja własna).

Zasady uczestnictwa

Zapraszamy po 2 osoby z organizacji realizujących projekty systemowe, w tym przedstawicieli Partnerów. Organizacje realizujące projekty partnerskie w mogą uzasadnionych przypadkach zgłosić do 3 przedstawicieli. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników w razie braku wolnych miejsc. Zgłoszenia przyjmowaliśmy drogą mailową.

Fundacja Batorego przewiduje refundację kosztów dojazdu na zasadach zawartych w informacjach praktycznych.

Informacje praktyczne

  1. Udział w spotkaniu, łącznie wyżywieniem zostanie pokryty ze środków EOG. Zapewniamy lunch i poczęstunek w przerwach.
  2. Wskazówki dojazdu komunikacją miejską i samochodem, mapka: http://www.centruminspiracje.pl/lang/pl/page/dojazd/id/32/
  3. Zwrot kosztów.

Organizacje spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu (do 300,00 zł) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji im. Stefana Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie.

Dane do noty obciążeniowej:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:

  • pełne dane organizacji
  • datę wystawienia
  • informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował (korzystał z noclegu) i w jakim spotkaniu uczestniczył
  • kwotę do zwrotu (również słownie)
  • nr konta bankowego

Rozliczenie kosztów dojazdu i noclegu będą uznawane w ciągu miesiąca od daty spotkania. Noty obciążeniowe przysłane po tym terminie nie będą rozliczane.

  1. Prosimy o informację o szczególnych potrzebach, które są istotne, by mogli Państwo wziąć udział w warsztatach ([email protected] lub [email protected]).
  2. Państwa obecność jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o punktualność i pozostanie do końca warsztatów.