Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-09-02

Spotkanie sieciujące: Storytelling workshop

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza organizacje, realizujące projekty w programie Obywatele dla Demokracji do udziału w anglojęzycznym spotkaniu sieciującym, które odbędzie się 19 i 20 października 2015 roku w Warszawie.

Wydarzenie będzie miało trzy główne cele:

 • wzajemne poznanie się i sieciowanie osób/organizacji, które podejmują działania w obszarze zwalczania dyskryminacji,
 • poznanie metody storytellingu i tego jak może być wykorzystywana w działalności organizacji pozarządowej: komunikacji, fundraisingu i budowaniu partnerstw,
 • zdobycie cennych kompetencji, pozwalających na umiejętne komunikowanie celów projektu i prezentowanie realizowanych działań.

Zapraszamy do przesłyłania formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie udziału zgłoszonych osób ze strony Organizatora nastąpi w terminie do 21 września.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy również organizacje partnerskie. Jednocześnie informujemy, że obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Szczegóły dotyczące miejsca, w którym odbęda się warsztaty, zostaną podane w mailu potwierdzającym uczestnictwo.

Spotkanie ma charakter jednodniowy. W całości prowadzone będzie w języku angielskim.

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

>> PROGRAM RAMOWY

 

 

Informacje praktyczne:

 1. Budynek, w którym będą odbywać się warsztaty, jest dostępny dla osób poruszających się na wózku. Wszelkie inne potrzeby prosimy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.
 2. W czasie przerwy przewidziany jest lunch.
 3. Koszty Państwa dojazdu i noclegu zostaną zwrócone na podstawie not księgowych.

Organizacje spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu (do 300,00 zł) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji im. Stefana Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.

Dane do noty obciążeniowej:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:

 • pełne dane organizacji
 • datę wystawienia
 • informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował (korzystał z noclegu) i w jakim spotkaniu uczestniczył
 • kwotę do zwrotu (również słownie)
 • nr konta bankowego

Rozliczenia kosztów dojazdu i noclegu będą uznawane w ciągu miesiąca od daty spotkania. Noty obciążeniowe przysłane po tym terminie nie będą rozliczane.