Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2016-07-07

Sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczonych na Fronda.pl

Portal Fronda.pl zamieścił sprostowanie do artykułu z 2 maja 2016 “Czy Soros z Targowicą zdoła wywyołać w Polsce wojne domową”. W tekście znalazały się nieprawdziwe informacje na temat programu Obywatele dla Demokracji. link do sprostowania tutaj, print screen [PDF 119 KB]

Sprostowanie

W artykule „Czy Soros z Targowicą zdoła wywołać w Polsce wojnę domową” opublikowanym przez portal Fronda.pl dnia 02.05.2016 r. znalazły się nieprawdziwe informacje nt. programu Obywatele dla Demokracji wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego.

Program Obywatele dla Demokracji jest finansowany wyłącznie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli bezzwrotnej pomocy udzielanej Polsce przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein na mocy podpisanych z rządem międzynarodowych porozumień. Program nie jest sponsorowany przez prywatnych darczyńców jak sugeruje Państwa artykuł.

W ramach programu nie wspieraliśmy i nie wspieramy, jak napisano w artykule, organizacji walczących z patriotyzmem. Wbrew informacjom podanym w artykule wśród wspieranych podmiotów nie ma też organizacji FEMEN, która jako podmiot ukraiński nie mogła w ogóle ubiegać się o dofinansowanie.

O wsparcie w programie mogły ubiegać się jedynie organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Kryterium przyznawania dofinansowania była jakość projektu, jego społeczna waga, a przede wszystkim realizowanie celów programu. Wnioski były oceniane przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w otwartym konkursie. Wbrew sformułowaniom zawartym w artykule uwarunkowania światopoglądowe nie były i nie mogły być kryterium oceny wniosków.

W ramach programu przekazanych zostało 548 dotacji. Projekty dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści stanowiły 5,5% procent wszystkich dotacji (33 projekty). Wbrew informacji zawartej w artykule, celem organizacji będących beneficjentami programu nie było „donoszenie do prokuratury” na osoby posługujące się mową nienawiści, ale uwrażliwienie szczególnie ludzi młodych, na szkody, jakie niesie przyzwolenie na jej używanie w przestrzeni publicznej i przeciwdziałanie jej szerzeniu.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania w programie Obywatele dla Demokracji jest apolityczność ubiegającej się o nie organizacji. Zawarta w treści artykułu sugestia, że kwota 150 mln zł, którą dysponował program, wykorzystywana była lub jest do wspierania jakichkolwiek ruchów, czy akcji politycznych jest nieprawdą.