Warsztat: Od roszczenia do dzielenia – jak planować i prowadzic procesy budowania grup samopomocowych

Warsztaty sieciujące: Od roszczenia do dzielenia – jak planować i prowadzić procesy budowania grup samopomocowych
Sending