Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-09-03

Warsztat „Projekty antydyskryminacyjne w społecznościach lokalnych”

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych  spoza Warszawy, które planują ubiegać się o dotację w obszarze „Zwalczania dyskryminacji” w III edycji konkursu Obywatele dla Demokracji, na warsztat „Projekty antydyskryminacyjne w społecznościach lokalnych”. Warsztat odbędzie się 24 września (środa) w godz. 8:30 – 16:30 w siedzibie Fundacji Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa).

Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy na temat najważniejszych zasad planowania skutecznych działań antydyskryminacyjnych. Szczególną uwagę  poświęcimy metodom diagnozowania potrzeb w  społecznościach lokalnych  oraz dobrym, inspirującym praktykom. Warsztat umożliwi spotkanie z lokalnymi działaczkami/działaczami równościowymi i poznanie ich sposobów na przygotowanie skutecznych projektów.

Przedstawimy konkretne przykłady działań realizowanych w następujących obszarach:

1. Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w społeczności lokalnej
2. Monitorowanie działań władzy samorządowej
3. Przeciwdziałanie aktom agresji i dyskryminacji w konkretnych miejscowościach
4. Prowadzenie akcji społecznych skierowanych do opinii publicznej i lokalnej społeczności.
PROGRAM WARSZTATU>>

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego w terminie do 17 września 2014 r.

Liczba miejsc jest ograniczona. Na jedną organizację przypada jedno miejsce. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na warsztat będą miały organizacje spoza Warszawy, które ubiegały się o dotację w II edycji konkursu w obszarze „Zwalczania dyskryminacji”.

Informacje praktyczne:

1. Miejsce: Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa (sala konferencyjna na parterze).
2. Obiekt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
3. W czasie przerwy przewidziany jest poczęstunek.
4. Organizacje spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu (do 300,00 PLN) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji im. S. Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości kosztu biletu na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu. Notę księgową należy przesłać w ciągu miesiąca od terminu spotkania.
5. Dojazd do Fundacji im. Stefana Batorego z Dworca Centralnego – autobus nr 227 (przystanek „Franciszkańska”) lub 518 (przystanek „Muranowska”). Czas dojazdu ok. 20 min.
6. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych. W pobliżu znajduje się strefa płatnego parkowania.