Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-03-17

Warsztat “Projekty antydyskryminacyjne w społecznościach lokalnych”

Zapraszamy na warsztat “Projekty antydyskryminacyjne w społecznościach lokalnych”, który odbędzie się w czwartek 27 marca w Fundacji Batorego w Warszawie. Warsztat jest skierowany do organizacji pozarządowych spoza Warszawy, które ubiegały się lub chcą się ubiegać o dotację w obszarze „Zwalczania dyskryminacji” lub prowadzić działania antydyskryminacyjne w obszarze “Dzieci i młodzież”.


Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy na temat najważniejszych zasad planowania skutecznych działań antydyskryminacyjnych. Szczególną uwagę poświęcimy metodom diagnozowania potrzeb w  społecznościach lokalnych oraz dobrym, inspirującym praktykom. Warsztat umożliwi spotkanie z lokalnymi działaczkami/działaczami równościowymi i poznanie ich sposobów na przygotowanie skutecznych projektów. Przedstawimy konkretne przykłady działań realizowanych w następujących obszarach:

  1. Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w społeczności lokalnej.
  2. Monitorowanie działań władzy samorządowej.
  3. Przeciwdziałanie aktom agresji i dyskryminacji w konkretnych miejscowościach.
  4. Prowadzenie akcji społecznych skierowanych do opinii publicznej i lokalnej społeczności.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego do niedzieli 23 marca 2014 r.
Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.ngofund.org.pl/?page_id=2647

Na jedną organizację przypada jedno miejsce. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Informacje praktyczne:
1. Miejsce: Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa (sala konferencyjna na parterze). Obiekt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
2. W czasie przerwy przewidziany jest poczęstunek.
3. Uczestnicy i uczestniczki mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu (do 300,00 pln). Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości biletu na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.
4. Dojazd do Fundacji Batorego z Dworca Centralnego – autobus nr 227 (przystanek „Franciszkańska”) lub 518 (przystanek „Muranowska”). Czas dojazdu ok. 20 min.
5. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych. W pobliżu znajduje się strefa płatnego parkowania.