Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-03-17

Warsztaty dla Grantobiorców na temat rozwoju instytucjonalnego

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji, których wnioski otrzymały dotacje w I edycji programu Obywatele dla Demokracji, na warsztat „Jak efektywnie planować rozwój instytucjonalny własnej organizacji?”, który odbędzie się w dwóch terminach: 7 lub 8 kwietnia 2014 (poniedziałek lub wtorek) w godz. 10.00 – 18.00 w siedzibie Fundacji Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa). Jeśli otrzymamy więcej zgłoszeń, zaproponujemy dodatkowe terminy.

Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy na temat rozwoju instytucjonalnego – co to jest, czemu służy i jak można go zapewnić. Szczególną uwagę poświęcimy diagnozie organizacji, celom rozwojowym, metodom realizacji i wdrożeniu planu rozwojowego. W trakcie warsztatu uczestnicy przećwiczą na własnych przykładach niektóre z kroków tworzenia planu rozwoju instytucjonalnego, stworzą założenia swoich strategii rozwoju.
Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego w terminie do 27 marca 2014 r. Formularz dostępny jest pod linkiem: ZGŁOSZENIA.

Liczba miejsc jest ograniczona. Na jedną organizację przypadają dwa miejsca. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje praktyczne:
1. Miejsce: Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa (sala konferencyjna na parterze). Obiekt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
2. W czasie przerwy przewidziany jest poczęstunek.
3. Uczestnicy i uczestniczki mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2  klasa) oraz jednego noclegu (do 300,00 pln). Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji Batorego
o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości biletu na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.
4. Dojazd do Fundacji Batorego z Dworca Centralnego – autobus nr 227 (przystanek „Franciszkańska”) lub 518 (przystanek „Muranowska”). Czas dojazdu ok. 20 min.
5. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych. W pobliżu znajduje się strefa płatnego parkowania.