Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-07-07

Warsztaty dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju, równych szans i dobrego rządzenia zakończone

W dniach 25 czerwca, 2 i 6 lipca przedstawiciele 48 organizacji prowadzących projekty finansowane w programie Obywatele dla Demokracji uczestniczyli w zorganizowanych przez nas warsztatach pokazujących wybrane aspekty stosowania w działaniach organizacji zasad zrównoważonego rozwoju, równych szans i dobrego rządzenia.

Warsztat zatytułowany „Różnorodność i równe szanse w planowaniu i wdrażaniu działań projektowych” poprowadzili Ewa Kownacka i Przemysław Tymiński z British Council. Spotkanie było okazją do sprawdzenia skuteczności narzędzi w praktyce na przykładach zarówno z własnych organizacji, jak i z doświadczeń British Council – organizacji globalnej prowadzącej swoją działalność w ponad 100 krajach, obecnej w Polsce od 76 lat.

Dobre rządzenie oznacza podejmowanie decyzji oraz działań, charakteryzujące się angażowaniem wszystkich zainteresowanych stron, praworządnością, przejrzystością, odpowiadaniem na potrzeby społeczne, dążeniem do konsensusu, uwzględnianiem głosów mniejszości, efektywnością, jak również szeroko rozumianą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa. O tym, jak wprowadzać w życie Kartę Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, żeby działać skutecznie i odpowiedzialnie, opowiadała podczas swojego warsztatu Katarzyna Sadło – trenerka i konsultantka Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z 20-letnim doświadczeniem, współautorka wytycznych do uaktualnionej wersji Karty.

Warsztat dotyczący zasad zrównoważonego rozwoju składał się z dwóch części. Pierwsza, prowadzona przez Przemysława Kozaka, dotyczyła społecznego aspektu zasady zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy poznali specyfikę przedsiębiorstw społecznych i zdobyli praktyczną wiedzę na temat społecznie odpowiedzialnych zakupów i korzyści z nich wynikających.
Druga część spotkania, prowadzona przez Kamila Śliwowskiego – koordynatora edukacyjnego Creative Commons Polska – dotyczyła prawa autorskiego i efektywnego publikowania w sieci.