Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-09-30

Warsztaty „Jak organizacje mogą angażować obywateli w swoje działania?”

Chcecie zmienić otaczający Was świat? Zwiększyć wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez władze? Poprawić sposób działania i standardy instytucji publicznych? Jeśli Wasza organizacja chce skutecznie działać na rzecz zmian, powinna zaangażować w sprawę nie tylko swoich członków, ale jak najszersze grono zwolenników.

Fundacja Batorego zaprasza przedstawicieli/-ki Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji w ścieżkach Partycypacja publiczna i Kontrola obywatelska na warsztaty dotyczące angażowania obywateli w działania organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2015 roku, w Hotelu Pan Tadeusz w Serocku pod Warszawą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:30 pierwszego dnia, a zakończy się o godzinie 15:00 drugiego dnia.

W czasie warsztatów organizacje zajmujące się partycypacją i działaniami strażniczymi, pracując w podgrupach tematycznych, będą mogły wymienić się doświadczeniami ze swoich dotychczasowych działań. Zastanowią się wspólnie jak budować pozytywne nastawienie do swoich działań, zarówno wśród mieszkańców, jak w kontaktach z instytucjami publicznymi i lokalnymi władzami. Będą rozmawiać o tym jakimi metodami angażować obywateli, jak włączać ich w planowanie i prowadzenie działań na rzecz zmiany, jak utrzymać ich zainteresowanie sprawą, a nawet – jak doprowadzić do tego, by następne działania podejmowali już samodzielnie.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

Zapraszamy po jednej osobie z organizacji (w formularzu I osoba uczestnicząca). Można zgłosić drugą osobę, która jednak może zostać zaproszona tylko w miarę wolnych miejsc (II osoba uczestnicząca).

Udział w spotkaniu, łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem zostanie pokryty ze środków EOG. Fundacja Batorego przewiduje również refundację kosztów dojazdu na zasadach zawartych w informacjach praktycznych poniżej. Dla chętnych zorganizowany zostanie transfer z Warszawy do Serocka i z powrotem.

Prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem formularza do 15 października 2015 roku.

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na warsztat. W przypadku większej ilości zgłoszeń Fundacja Batorego zastrzega sobie prawo wyboru uczestników. Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowy program spotkania wyślemy do 20 października 2015 roku.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WSTĘPNY PROGRAM SPOTKANIA

 

Warsztaty poprowadzą:

Grzegorz Wójkowski – prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”, specjalista z zakresu tworzenia narzędzi badawczych oraz dostępu do informacji publicznej.

Iwona Nowak – członkini Zarządu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”, koordynatorka programu Organizowanie Społecznościowe prowadzonego przez stowarzyszenie, organizatorka społecznościowa w dwóch dzielnicach Katowic oraz trenerka praw człowieka.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

1. Dostępność dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek, w którym będą odbywać się warsztaty, jest dostępny dla osób poruszających się na wózku. Wszelkie inne potrzeby prosimy zgłosić w formularzu.
2. Nocleg w pokojach 2-osobowych.
3. W czasie warsztatów jest przewidziane pełne wyżywienie i poczęstunek w przerwach.
4. Zwrot kosztów.
Organizacje spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu przed szkoleniem (do 300,00 zł) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.

Dane do noty obciążeniowej:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:
• pełne dane organizacji,
• datę wystawienia,
• informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował (korzystał z noclegu) i w jakim spotkaniu uczestniczył,
• kwotę do zwrotu (również słownie),
• nr konta bankowego.

Rozliczenie kosztów dojazdu i noclegu będą uznawane w ciągu miesiąca od daty spotkania. Noty obciążeniowe przysłane po tym terminie nie będą rozliczane.