Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2016-06-22

Weź udział w konsultacjach dotyczących tzw. funduszy EOG w Polsce

Trwają konsultacje dotyczące kształtu i funkcjonowania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Szczególny wymiar mają rozmowy o priorytecie 15, który dotyczy wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiatawiania grup słabszych i wrażliwych społecznie. Termin zgłaszania uwag i propozycji upływa 1 lipca.

Organizatorem konsultacji dotyczących priorytetu 15 jest Punkt koordynacyjny Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce, a technicznie wspomaga go Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”. Więcej informacji o intencji konsultacji znajduje się na portalu ngo.pl.

Plan konsultacji jest następujący:

Można wypowiedzieć się pisemnie na temat dokumentu określającego obszary wsparcia Funduszu dla organizacji pozarządowych na kilka sposobów:

komentować go w serwisie MamZdanie (poprzez ten link) – format wypowiedzi jest otwarty wymagana jest jednak rejestracja w serwisie i zgodnie z jego regulaminem wypowiedzi nie mogą być anonimowe.

wypełnić ankietę on-line (znajdującą się tutaj) – jej znaczna część jest polskojęzyczną wersją kwestionariusza zamieszczonego na stronie, używanego w konsultacjach organizowanych przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, ale pytamy także o preferencje dot. sposobu organizacji.

Formy te nie wykluczają różnego rodzaju bezpośrednich spotkań i prac w grupach zorganizowanych tematycznie (np. tzw. partnerstw tematycznych) albo terytorialnych (np. regionalnych paneli ekspertów funkcjonujących w ramach Strategicznej Mapy Drogowej).

Uwagi wypowiedziane w którejkolwiek z form należy przesyłać do 1 lipca. Zostaną one opracowane i przedstawione na spotkaniu, które odbędzie się w Warszawie 5 lipca.

Więcej informacji (o powodach prowadzenia tych konsultacji, ich przedmiocie i możliwych sposobach wyrażania swoich opinii) znajdziecie w tym artykule: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1921843.html.

 

Każdy może wziąć udział w konsultacjach również bezpośrednio na stronie www.eeagrants.org.