Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-10-22

Wizyta studyjna do Norwegii. Edukacja dzieci i młodzieży o pochodzeniu cudzoziemskim oraz mniejszości narodowych i etnicznych w kontekście działań antydyskryminacyjnych

 

Do udziału w wizycie zaproszone są organizacje pozarządowe realizujące projekty finansowane ze środków programu Obywatele dla Demokracji, prowadzące działania na rzecz edukacji i integracji uczniów i uczennic o pochodzeniu cudzoziemskim oraz mniejszości narodowych i etnicznych zarówno w systemie edukacji formalnej jak i pozaformalnej.

Celem wizyty będzie:

  • zapoznanie się z norweskimi doświadczeniami w zakresie edukacji i integracji uczniów i uczennic o pochodzeniu cudzoziemskim oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
  • określenie możliwości i szans na zastosowanie norweskich dobrych praktyk w polskim kontekście,
  • nawiązanie kontaktu z norweskimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi sie ww. tematyką.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w wizycie może wziąć udział jedna przedstawicielka/ jeden przedstawiciel organizacji. Pierwszeństwo mają osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu tematycznego. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu międzynarodowego i lokalnego pokrywane są przez Fundację Batorego. Ze względu na interaktywny charakter spotkań wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wizyta odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2015 (wylot: 30 listopada, powrót: 4 grudnia)

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

>> PROGRAM WIZYTY

>> INFORMACJE PRAKTYCZNE

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, 30 października, godz. 12:00.

Udział w wizycie zostanie potwierdzony do 2 listopada 2015 r.