Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2017-02-20

Konferencja zamykająca program Obywatele dla Demokracji – Zapraszamy!

Fundacja Batorego oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zapraszają na konferencję zamykającą program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG. Zapraszamy do rozmowy o osiągnięciach i przyszłości trzeciego sektora. 

Konferencja odbędzie się 21 marca 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

617 projektów, 667 polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w ich realizację, 773 miejscowości w całej Polsce, w których prowadzono działania – to tylko kilka liczb pokazujących skalę programu Obywatele dla Demokracji.  Zapraszamy do rozmowy na temat rezultatów programu  oraz doświadczeń i wiedzy zdobytych przez organizacje.

Zaplanowaliśmy dyskusje dotyczące problematyki projektów wspieranych w ramach programu:  partycypacji obywatelskiej, działań strażniczych i antydyskryminacyjnych, a także przeciwdziałania wykluczeniu oraz aktywności dzieci i młodzieży. Przedstawimy nowe narzędzia i rozwiązania dla III sektora, które zostały opracowane i wprowadzone dzięki środkom EOG. Pokażemy też wybrane filmy, wystawy, narzędzia i publikacje, które powstały i były wykorzystywane w projektach realizowanych w ramach programu.

Porozmawiamy o przeszłości i przyszłości programów dla organizacji pozarządowych, finansowanych z Funduszy EOG. Zastanowimy się także, jakie wyzwania stoją przed społeczeństwem obywatelskim w obliczu zmian w Europie.

Konferencję  zakończy rozdanie nagród w konkursie dziennikarskim “Temat:Uchodźcy”.

Zapraszamy!

 

>> PROGRAM_KONFERENCJI

 ZGŁOSZENIA

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 marca.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane osobom uczestniczącym drogą mailową do dnia 10 marca.

>> FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

INFORMACJA DODATKOWA
Przedstawiciel(k)om pozawarszawskich organizacji oferujemy  możliwość ubiegania się o zwrot kosztów podróży: bilet II klasy i jeden nocleg (do 200 zł).  Osoby podróżujące samochodem mogą uzyskać zwrot kosztów do wysokości ceny JEDNEGO biletu II klasy na danej trasie.

Prosimy, by osoby zainteresowane ubieganiem się o zwrot kosztów podróży, zaznaczyły to w formularzu rejestracyjnym.  Informację o decyzji w sprawie zwrotu kosztów oraz szczegóły dotyczące rozliczenia kosztów przekażemy wraz z potwierdzeniem  uczestnictwa w konferencji.

 

KONTAKT
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]