Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-05-25

Zwalczanie dyskryminacji: Prawa kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza organizacje, realizujące projekty w programie Obywatele dla Demokracji, dotyczące praw kobiet oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć do udziału w spotkaniu sieciującym, które odbędzie się w dniach 15 – 16 czerwca 2015 roku w Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku.

Wydarzenie będzie miało trzy główne cele:

 • wzajemne poznanie się i sieciowanie osób/organizacji, które podejmują działania w obszarze praw kobiet oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć,
 • przedyskutowanie wspólnych ram działania, czyli standardów praw kobiet określonych w Konwencji ONZ w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oraz w dokumencie końcowym IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet – Pekińskiej Platformie Działania
 • podniesienie wiedzy, poznanie dobrych praktyk i narzędzi, zainspirowanie do dalszych projektów i współpracy

Skoncentrowane będzie na następujących tematach:

 • krajowe i międzynarodowe instrumenty prawne i instytucjonalne,
 • upełnomocnienie (empowerment) jako jedna ze strategii przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy,
 • perspektywa intersekcjonalna a dyskryminacja krzyżowa/wielokrotna,
 • nowe sojusze,
 • współpraca z administracją publiczną i samorządem na poziomie lokalnym, wdrażanie lokalnych polityk równościowych,
 • wspólne działania, budowanie porozumień/koalicji i rzecznictwo.

 

Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie do 1 czerwca 2015 r. do godz. 12:00. Do udziału w spotkaniu zapraszamy również organizacje partnerskie. Obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na spotkanie. Potwierdzenie udziału zgłoszonych osób ze strony Organizatora nastąpi w terminie do 3 czerwca. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają organizacje, które realizują projekty dotyczące równości płci oraz organizacje, które wypełniły udostępnioną wcześniej ankietę, dotyczącą tematyki spotkania. Warunkiem udziału w spotkaniu będzie również przygotowanie informacji na temat swoich działań, która zostanie przedstawiona w broszurze, rozesłanej do osób uczestniczących przed spotkaniem.

Spotkanie ma charakter wyjazdowy i obejmuje nocleg.

 

>> PROGRAM RAMOWY

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – rekrutacja zamknięta

 

Informacje praktyczne:

Miejsce: Hotel „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock – obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózku

Dojazd: Zapewniamy dojazd autobusem z Warszawy. Zbiórka 15 czerwca o godzinie 8:45 pod siedzibą Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a (odjazd autobusu 9:00). Powrót do Warszawy 16 czerwca ok. godz. 16:30.

Osobom uczestniczącym spoza Warszawy zapewniamy nocleg poprzedzający szkolenie (14/15 czerwca, hotel w pobliżu Fundacji) oraz zwracamy koszty podróży (2 klasa). Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwracamy kwotę do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie. Koszty te pokrywa organizacja, następnie przesyła notę obciążeniową wystawioną na:

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:

 • pełne dane organizacji
 • data wystawienia
 • informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował i w jakim spotkaniu uczestniczył
 • kwota do zwrotu (również słownie)
 • nr konta bankowego

Do noty należy dołączyć kserokopie biletów (w przypadku osób podróżujących samochodem wydruk z potwierdzeniem ceny biletu). Noty należy przesyłać nie później niż jeden miesiąc od daty spotkania.