Zaproszenie do składania wniosków

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w drugiej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj dalej

Warsztaty “Młodzież przeciwko mowie nienawiści”

Grupa 20 uczniów warszawskich szkół kształcenia zawodowego wzięła udział w warsztatach przeciwko mowie nienawiści, zorganizowanych w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Czytaj dalej

Konkurs „Mowa Nienawiści. Wykluczam wykluczanie”

Żydowski Instytut Historyczny zaprasza  studentów Akademii Sztuk Pięknych i uniwersytetów artystycznych studiów dziennych i zaocznych do udziału w konkursie „Mowa nienawiści. Wykluczam wykluczanie”. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy artystycznej wyrażającej sprzeciw wobec mowy nienawiści i wykluczeniu społecznemu.Termin składania prac upływa 16 marca 2014. Więcej informacji: Konkurs – mowa nienawiści.

Czytaj dalej

Dzień Bezpiecznego Internetu

Razem tworzymy lepszy Internet – pod tym hasłem obchodzimy dziś Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach polskiej edycji DBI w całym kraju odbędzie się ponad 700 inicjatyw promujących temat bezpieczeństwa w Sieci. Szczegółowa mapa planowanych wydarzeń znajduje się na stronie www.saferinternet.pl

Czytaj dalej

Spotkania dla Grantobiorców

Zapraszamy przedstawicieli organizacji, których wnioski otrzymały dotacje w ramach I edycji konkursu na projekty tematyczne, na spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Na spotkaniu omówimy zasady realizacji i rozliczania projektów oraz podpowiemy, w jaki sposób zająć się ich promocją z zachowaniem obowiązujących w programie Obywatele dla Demokracji reguł.

Czytaj dalej