Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-06-06

Konferencja “Mowa nienawiści w Polsce 2014”

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza na konferencję „Mowa nienawiści w Polsce 2014: problem prawny, społeczny, zjawisko medialne?”, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki najnowszego badania dotyczącego postaw i akceptacji dla mowy nienawiści wśród dorosłych i młodzieży. Konferencja odbędzie się w czwartek, 12 czerwca 2014 w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Brzydzę się pedziów, są wynaturzeniem człowieczeństwa, powinni się leczyćco piąty Polak uważa taką wypowiedź w przestrzeni publicznej za dopuszczalną. Prawie dwie trzecie polskiej młodzieży zetknęło się w Internecie z przykładami antysemickiej mowy nienawiści. Mniej więcej tyle samo młodych Polaków słyszało z ust znajomych mowę nienawiści skierowaną przeciw Romom, – tak rozpoczyna się raport z badań sondażowych na temat mowy nienawiści przeprowadzonych w I kwartale br. na zlecenie Fundacji Batorego przez Centrum Badania Opinii Społecznej i ekspertów z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.

Prezentacja raportu z badań będzie punktem wyjścia do szerszej dyskusji wokół tematu mowy nienawiści z udziałem przedstawicieli Rady Europy, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i mediów. Podczas konferencji, w gronie ekspertów i praktyków, zastanowimy się nad tym, jak interpretować wyniki przeprowadzonych przez nas badań.

Z psychologami, socjologami, edukatorami pracującymi z młodzieżą porozmawiamy o tym, skąd u młodych ludzi stereotypy i uprzedzenia, czy młodzież ma większa tolerancję na mowę nienawiści i jak przeciwstawiać się modzie na hejtowanie. Dziennikarzy, wydawców portali, pośredników internetowych, regulatorów zapytamy o granice wolności słowa i o to, kto właściwie ponosi odpowiedzialność za nienawistne treści w Internecie. W gronie prawników i działaczy organizacji pozarządowych zastanowimy się nad tym, czy obecnie obowiązujące prawo – jego litera i praktyka – wystarczająco chronią nas przed mową nienawiści i czy kara jest skutecznym narzędziem do walki z tym zjawiskiem.

Zapraszamy!

Program konferencji >>

Zgłoszenia przez formularz online przyjmujemy do 6 czerwca 2014 >>

* * *

Konferencja odbywa się w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.