Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-02-03

Kontrola obywatelska: Monitoring w obszarze ochrony zdrowia

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji strażniczych działających w obszarze zdrowia na spotkanie warsztatowe, którego celem będzie integracja środowiska i wymiana doświadczeń oraz dalszy rozwój kompetencji watchdogowych. Odbędę się w dniach 3-4 marca 2015 roku w Folwarku Badowo pod Warszawą.

Ministerstwo kształtuje politykę zdrowotną, NFZ płaci, a świadczeniodawcy ją realizują. Każda z tych stron dysponuje skutecznymi narzędziami egzekwowania swoich interesów. Pacjenci – choć to oni finansują system i to ich zdrowie jest obszarem jego zainteresowań – w publicznym dyskursie dotyczącym opieki zdrowotnej występują raczej w roli przedmiotu. Ewentualnie w roli osób proszących lub protestujących, lecz nie współdecydujących.

Z punktu widzenia obywateli i obywatelek, nie mniej ważny od braku możliwości współkształtowania systemu, jest brak wpływu na decyzje dotyczące jego poszczególnych elementów, a nawet niemożność uzyskania rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu.

Obywatele mogą wybierać szpital, w którym będą się leczyć, ale nie mają praktycznie dostępu do danych nt. jakości świadczonych w nim usług. Mogą wybierać lekarza, ale nie dowiedzą się, czy nie był on kiedyś karany za błędy, bądź zaniedbania. Podobnie – choć opieka zdrowotna podlega samorządom – nie maja praktycznie narzędzi, by współdecydować o realizowanej na poziomie gmin czy powiatów polityce zdrowotnej.

Organizacje pacjenckie mają ograniczone możliwości zmiany tej sytuacji. Skupione są wokół problematyki wybranego schorzenia i celu, czyli zapewnienia lepszych warunków osobom na nie cierpiącym. Dużo większe szanse mają zajmujące się tematyką zdrowia i praw pacjenta organizacje strażnicze, a więc takie które rozliczają władze z prowadzonych przez nie polityk, badają ich realizację i działają na rzecz jej poprawy.

Inicjatywy takie są w Polsce nowością. W ciągu ostatnich kilku lat dopiero wypracowują, bądź doskonalą, metodykę swoich działań watchdogowych – prowadzenia monitoringów, analizy danych, działania na rzecz zmiany. Wiele z tych organizacji otrzymało dotację w ramach konkursu Obywatele dla Demokracji.

Podczas spotkania zbierane będą również informacje nt. prowadzonych monitoringów oraz opinie ich realizatorów, które wykorzystamy w publikacji poświęconej kontroli obywatelskiej w obszarze kształtowania polityki zdrowotnej oraz standardów jej realizacji.

 

>> PROGRAM SPOTKANIA

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Termin nadsyłania zgłoszeń minął. Dziękujemy!

Potwierdzenie uczestnictwa prześlemy do 18 lutego.

 

Prowadzący:

Michał Henzler – były dziennikarz i redaktor (m.in. Tygodnik Polityka, PAP, Świat Nauki), przez wiele lat zajmujący się problematyka medyczną i systemem ochrony zdrowia. W latach 2010-2011 oraz 2013-2014 związany z Siecią Obywatelską Watchdog Polska, w której pełnił funkcję rzecznika prasowego i zajmował się m.in. kwestią dostępu do informacji publicznej związanej z procesem kontroli podmiotów świadczących usługi medyczne oraz odpowiedzialnością lekarzy. Specjalista w dziedzinie public relations. Współpracował mi.in. z Fundacją Batorego, Polską Akcją Humanitarną, Collegium Civitas oraz amerykańską Survivors Network of those Abused by Priests.

Podczas spotkania – w funkcji prowadzącego warsztaty, moderatora dyskusji, osoby dzielącej się własnym doświadczeniem, ale przede wszystkim pytającej i wsłuchanej w wypowiedzi uczestników i ich opinie. To m.in. dzięki nim i na ich podstawie powstanie publikacja dotycząca znaczenia kontroli obywatelskiej w obszarze kształtowania polityki zdrowotnej i jej realizacji.

Część zajęć poprowadzą zaproszeni goście.