Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-02-04

Kontrola obywatelska: Monitoring w obszarze wymiaru sprawiedliwości

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji strażniczych działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości na spotkanie warsztatowe, które dbędzie się w dniach 3-4 marca 2015 roku w Folwarku Badowo pod Warszawą.


Warsztaty przybliżą bariery i szanse współpracy z sądami i prokuraturą, stworzą przestrzeń wymiany opinii np. na temat ograniczeń w dostępie do informacji, czy postępowania z danymi wrażliwymi, umożliwią wymianę doświadczeń oraz dalszy rozwój kompetencji watchdogowych. Celem spotkania jest także zdobycie przez uczestników wiedzy na temat zmian w wymiarze sprawiedliwości i jego otoczeniu oraz dobre przygotowanie się do nich.

>> PROGRAM SPOTKANIA

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Termin nadsyłania zgłoszeń minął. Dziękujemy!

Potwierdzenie uczestnictwa prześlemy do 18 lutego.

Prowadzący:
Grzegorz Wiaderek – prawnik. Członek zarządu i współzałożyciel INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przewodniczący Rady Społecznej przy Ministrze Sprawiedliwości ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości. Członek Obywatelskiego Forum Legislacyjnego. Współpracował z Kancelarią Prezydenta RP w ramach forum Debaty Publicznej (Zielona księga – Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących oraz Zielona Księga – System stanowienia prawa w Polsce).
Był przewodniczącym Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), członkiem Zespołu Sterującego ds. Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz członkiem Krajowego Komitetu przy Ministrze Edukacji Narodowej ds. Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej.
Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie funduszy unijnych oraz innych mechanizmów. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracuje lub współpracował m.in. z: Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, PSDB, WYG-International, CASE-Doradcy, Pozarządową Agencją Ewaluacji.

Część zajęć poprowadzą zaproszeni goście.