Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-10-27

Od roszczenia do dzielenia – jak planować i prowadzić procesy budowania grup samopomocowych

Fundacja Batorego zaprasza grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji, z obszaru przeciwdziałanie wykluczeniu, na warsztaty: Od roszczenia do dzielenia – jak planować i prowadzić procesy budowania grup samopomocowych, które odbędą się w dniach 23-24 listopada a w Hotelu „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2 listopada 2015 r.

Cel główny:
Rozwinięcie działań o charakterze samopomocowym przez organizacje realizujące projekty w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

Cele szczegółowe:
1. Uczestnicy warsztatów zwiększają swoją wiedzę na temat mechanizmów i procesów sprzyjających organizowaniu się grup o charakterze samopomocowym.
2. Zwiększają się umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania metod i narzędzi związanych ze wspieraniem procesów formowania się grup samopomocowych.
3. Wzmacniają się relacje pomiędzy uczestnikami warsztatów, zwiększa się gotowość do podejmowania wspólnych działań i powstają pomysły dotyczące współpracy i wzajemnego wsparcia pomiędzy organizacjami-beneficjantami.

>> PROGRAM RAMOWY

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoba prowadząca:
Marta Lewandowska – trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych, prezeska Fundacji Kultury Dialogu, właścicielka firmy szkoleniowej Bee Smart. W latach 2004 – 2009 członkini zarządu i prezeska Stowarzyszenia OPTA. Członkini Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego w dzielnicy Śródmieście. Prowadzi szkolenia i warsztaty na temat budowania partnerstw, koalicji, aktywizowania społeczności lokalnych. Wspiera tworzenie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Prowadzi procesy związane z wypracowywaniem lokalnych strategii i programów.
więcej na: http://ludziesektora.ngo.pl/

Informacje organizacyjne:
Zapraszamy po dwie osoby z organizacji.
Miejsce: Hotel „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock – obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózku
Dojazd: Zapewniamy dojazd autobusem z Warszawy. Zbiórka 23 listopada o godzinie 9:00. Miejsce zbiórki do ustalenia. Powrót do Warszawy 24 listopada ok. godz. 16:00.
Uczestnikom spoza Warszawy dodatkowo zapewniamy nocleg poprzedzający szkolenie (22/23 listopada, hotel w pobliżu Fundacji lub w Serocku) oraz zwracamy koszty podróży (2 klasa). Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwracamy kwotę do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie, niezależnie od liczby podróżujących osób.

Koszty te pokrywa organizacja, następnie przesyła notę obciążeniową wystawioną na:
Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:
• pełne dane organizacji,
• datę wystawienia,
• informacje: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował i w jakim spotkaniu uczestniczył
• kwota do zwrotu (również słownie),
• nr konta bankowego.

Do noty należy dołączyć kserokopie biletów (w przypadku osób podróżujących samochodem wydruk
z potwierdzeniem ceny biletu). Noty należy przesyłać nie później niż jeden miesiąc od daty spotkania.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2 listopada 2015 r.