Spotkania międzynarodowe

Program Obywatele dla Demokracji wspiera działania organizacji pozarządowych w Polsce. Dzięki Funduszom EOG, podobne programy realizowane są także w 14 innych krajach Europy: w Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Litwie, Łotwie, Malcie, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgrzech. I choć każdy z nich ma swoją specyfikę, to wspólne spotkania przy okazji organizowanych konferencji, seminariów czy forów tematycznych, do udziału w których będziemy Państwa zachęcać, mogą być doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poszerzenia horyzontów czy nawiązania współpracy.

Poniżej spotkania, które odbyły się w pierwszej połowie 2015 roku:

  • NGO Programme and EEA FM grant results: sharing experience and promoting good practice.  Słowacja (termin do ustalenia)
  • The NGO Sector: mobilizing the society and promoting social innovation. Portugalia (luty 2015)
  • NGO Forum on civic participation. Łotwa (marzec 2015)
  • Building of coalitions as tool for advocacy, exchange of know-how and sustainability of areas of support. Słowacja (kwiecień 2015)
  • NGOs National Festival. Rumunia (maj 2015)
  • Seminar on Roma. Hiszpania (czerwiec 2015)
  • (NO) Hate Speech Resource Network (czerwiec 2015)
  • Contemporary anti-Semitism in light of hate speech and hate crimes (czerwiec 2015)
2016-09-28

Nie jest istotny fakt wystąpienia kryzysu, tylko to jak sobie z nim poradzimy

Węgry. Study visit rok po… czyli Agnieszka Kunicka z Fundacji Refugee.pl opowiada o swoich wrażeniach ze spotkania z organizacjami pozarządowymi w Budapeszcie, specjalizującymi się w pracy z uchodźcami i migrantami oraz o sytuacji na Węgrzech rok po zamknięciu granicy z Serbią.  Czytaj dalej

2016-09-20

Działania Grecji w obliczu kryzysu migracyjnego – wizyta studyjna

Zapraszamy do udziału w czwartej z serii pięciu zagranicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami! Odbędzie się ona w Atenach w dniach 16-20.10.2016 r.  Tematem przewodnim wizyty będą działania jakie podjęła Grecja w obliczu kryzysu migracyjnego.

Czytaj dalej

2016-08-30

Wizyta studyjna w Stavanger. Weź udział!

To już trzecia wizyta studyjna dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami. Tym razem zapraszamy do Stavanger w Norwegii. Tematem przewodnim wizyty będzie norweska polityka integracyjna wobec uchodźców – case study miasta Stavanger. Czytaj dalej

2016-04-29

Wizyta studyjna w Berlinie! Zapraszamy do udziału

Serdecznie zachęcamy do udziału w pierwszej z serii pięciu zagranicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami.

Wizyta odbędzie się w Berlinie w dniach 23-25 maja 2016 r. (wyjazd 22 maja, powrót 25 lub 26 maja). Temat przewodni wizyty: zaangażowanie społeczne obywateli oraz inicjatywy oddolne na rzecz uchodźców przybywających do Niemiec.

Czytaj dalej

2016-04-19

W integracji najważniejsze są relacje międzyludzkie

Odwiedziny w Oslo i możliwość poznania tamtejszego systemu pracy integracyjnej z uchodźcami były ciekawym doświadczeniem z kilku powodów. Po pierwsze, w odróżnieniu od Polski, Norwegia ma zasoby, które przeznacza na budowanie systemu integracji uchodźców i migrantów. Po drugie – odpowiedzialność za tworzenie tego systemu przejmuje państwo, znów w odróżnieniu od Polski, gdzie integracja jest działaniem podejmowanym głównie przez środowisko pozarządowe, na marginesie zainteresowania państwa… – Agnieszka Kosowicz z Polskiego Forum Migracyjnego opowiada o norweskich doświadczeniach pracy z uchodźcami. Czytaj dalej

2016-04-18

Równościowy zawrót głowy

Byłam pod wielkim wrażeniem sposobu tworzenia nowych aktów prawnych, ich nowatorstwa i założeń. Celem obowiązkowych dla obojga rodziców urlopów rodzicielskich miała być realizacja prawa dziecka do opieki przez nich oboje, a także wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – Natalia Sarata z Fundacji Przestrzeń Kobiet opowiada o wizycie studyjnej na Islandii, która dotyczyła polityk równości płci realizowanych w tym kraju.
Czytaj dalej

2016-02-10

Integracja po norwesku

W norweskiej gminie Larvik dwadzieścia procent społeczności stanowią mniejszości etniczne. Edukacji dzieci należących do tych mniejszości jest dostosowana do ich aktualnych możliwości, wiedzy i znajomości języka. Celem jest udzielenie im wsparcia oraz umożliwienie jak najszybszego poznania kultury i języka, a co za tym idzie skuteczną adaptację i podjęcie nauki razem z ich norweskimi rówieśnikami. Czytaj dalej

2015-10-22

Wizyta studyjna do Norwegii. Edukacja dzieci i młodzieży o pochodzeniu cudzoziemskim oraz mniejszości narodowych i etnicznych w kontekście działań antydyskryminacyjnych

 

Do udziału w wizycie zaproszone są organizacje pozarządowe realizujące projekty finansowane ze środków programu Obywatele dla Demokracji, prowadzące działania na rzecz edukacji i integracji uczniów i uczennic o pochodzeniu cudzoziemskim oraz mniejszości narodowych i etnicznych zarówno w systemie edukacji formalnej jak i pozaformalnej.

Czytaj dalej

2015-06-29

Obywatele dla Demokracji na Festiwalu NGO w Budapeszcie

Podczas Festiwalu NGO w Budapeszcie (25-26 czerwca), w którym uczestniczyło około stu organizacji realizujących na Węgrzech projekty finansowane z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG  Stowarzyszenie Stop Klatka i Stowarzyszenie Brzozowskiego zaprezentowały swoje projekty: Głos kobiet się liczy i Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna, finansowane w programie Obywatele dla Demokracji.

Czytaj dalej

2015-06-10

WIZYTA STUDYJNA DO ISLANDII NT. PRAW KOBIET, POLITYKI RÓWNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Od 2 do 5 czerwca razem z przedstawicielkami organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach programu Obywatele dla Demokracji wzięliśmy udział w wizycie studyjnej nt. praw kobiet, polityki równości i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Czytaj dalej

2015-04-13

WIZYTA STUDYJNA DO ISLANDII NT. PRAW KOBIET, POLITYKI RÓWNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Do udziału w wizycie zaproszone są organizacje pozarządowe realizujące projekty finansowane ze środków programu Obywatele dla Demokracji, prowadzące działania na rzecz praw kobiet, równości płci, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć etc.

Czytaj dalej

2015-04-07

WIZYTA STUDYJNA DO NORWEGII NT. POLITYK I STRATEGII INTEGRACJI UCHODŹCÓW

Do udziału w wizycie zaproszeni są Grantobiorcy  programu Obywatele dla Demokracji realizujący projekty tematyczne nt. polityk i strategii integracji uchodźców/migrantów lub zajmujący się zbliżoną tematyką.

Czytaj dalej