Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-02-12

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Grantobiorców III edycji

Fundacja Batorego i Polska Fundacja dzieci i Młodzieży zapraszają organizacje, ktore otrzymały dotacje w ramach III edycji konkursu w programie Obywatele dla Demokracji na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na którym omówimy zasady zarządzania projektem i rozliczania dotacji.

Spotkanie odbędzie się w 5 terminach wg obszarów tematycznych, w których realizują Państwo swoje projekty, w godzinach 11-15.30 w Warszawie, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10a (sala konferencyjna na parterze).

Terminy spotkań dla poszczególnych obszarów tematycznych:

  • 4 marca 2015 – Dzieci i młodzież
  • 10 marca 2015 – Zwalczanie dyskryminacji
  • 11 marca 2015 – Przeciwdziałanie wykluczeniu
  • 17 marca 2015 – Kontrola obywatelska
  • 18 marca 2015 – Partycypacja publiczna

>> PROGRAM SPOTKANIA

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa delegowanych osób (max. dwóch osób, np. merytorycznego koordynatora projektu oraz osoby, która będzie zajmowała się stroną finansowo-księgową projektu) na powyższym formularzu do dnia 25 lutego br.
Jeśli są kwestie/pytania, które w szczególności chcielibyście Państwo poruszyć podczas spotkania, proszę o ich wpisanie na formularzu zgłoszeniowym.

Informacje praktyczne:

  1. Obiekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. W czasie przerwy przewidziany jest poczęstunek.
  3. Organizacje spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu (do 300,00 pln) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji im. S. Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości biletu na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.
  4. Dojazd do Fundacji im. Stefana Batorego z Dworca Centralnego – autobus nr 227 (przystanek „Franciszkańska”) lub 518 (przystanek „Muranowska”). Czas dojazdu ok. 20 min.
  5. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych. W pobliżu znajduje się strefa płatnego parkowania.