Współpraca dwustronna

Wzmocnienie stosunków dwustronnych między Polską (czyli Państwem Beneficjentem) a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią (czyli Państwami Darczyńcami) jest jednym z ważnych celów Funduszy EOG.

Jesteśmy przekonani, że partnerska współpraca dwustronna i wykorzystanie przez polskie organizacje doświadczeń i rozwiązań sprawdzonych przez organizacje i instytucje z Państw Darczyńców może przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów realizowanych projektów. Dlatego będziemy chcieli ułatwiać nawiązywanie kontaktów i tworzenie partnerstw. Dla organizacji zainteresowanych nawiązaniem współpracy dwustronnej zorganizowane zostaną, między innymi, spotkania i wizyty studyjne. Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie Programu.

Na projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii, Liechtensteinu lub Islandii można ubiegać się o dotacje zgodnie z zasadami opisanymi w zakładkach Projekty tematyczne i Projekty systemowe.

Ponadto oferujemy dotacje służące inicjowaniu i wzmacnianiu współpracy dwustronnej.

Dotacje na: przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich

Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe z Polski oraz organizacje i instytucje z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii

Wysokość dotacji:
do 50 000 PLN/do 12 000 EUR

Wkład własny: nie jest wymagany

Okres wykorzystania dotacji: od daty jej przyznania do 30 grudnia 2014 roku

Składanie wniosków: do 1 dnia każdego miesiąca w okresie 1 września 2013-1 września 2014

KONKURS ZAKOŃCZONY

Dotacje na: nawiązanie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej

Wnioskodawcy: polskie organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na realizację projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Wysokość dotacji:
do 65 000 PLN

Wkład własny: nie jest wymagany

Okres wykorzystania dotacji: od daty jej przyznania do 30 kwietnia 2016 roku

Składanie wniosków: do 1 dnia każdego miesiąca w okresie 3 lutego 2014-1 grudnia 2015

KONKURS ZAKOŃCZONY

Wnioski należy przygotować na odpowiednim formularzu (Nawiązanie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej) i przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] Wnioski rozpatrywane są w ciągu jednego miesiąca.

 

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące przygotowywania i składania wniosków, Podręcznik dla Wnioskodawców oraz formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.