Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-06-02

Zagadnienia przekrojowe w praktyce: Równe Szanse, Dobre Rządzenie, Zrównoważony Rozwój

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji, które otrzymały dotację w III edycji konkursu Obywatele dla Demokracji do udziału w trzeciej serii warsztatów, które pokazują praktyczny wymiar zagadnień przekrojowych. Warsztaty odbędą się w trzech blokach tematycznych: Równe Szanse, Dobre Rządzenie i Zrównoważony Rozwój.

Zagadnienia przekrojowe to podstawowe zasady działania, obowiązujące wszystkie organizacje, które korzystają ze środków EOG. Należą do nich zasady: dobrego rządzenia, równych szans oraz zrównoważonego rozwoju. Zasady te wyznaczają sposób myślenia i działania, które łączą wrażliwość na potrzeby i możliwości drugiego człowieka z odpowiedzialnością za dobro wspólne. Dotyczą wielu wymiarów działania organizacji. Dlaczego organizacje ich potrzebują? Czemu służą i jak je stosować w codziennej pracy organizacji? Zapraszamy do inspiracji i wspólnej pracy z doświadczonymi trenerami!

>> PROGRAM WARSZTATÓW

Zasady uczestnictwa

Zapraszamy po jednej osobie z organizacji na każdy z warsztatów – można zgłosić się na więcej niż jeden. Każda zgłaszająca się osoba wypełnia osobny formularz. Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają organizacje, których przedstawiciele nie brali wcześniej udziału w warsztatach na ten sam temat. W razie dużej liczby zgłoszeń będziemy kierować się wskazaniem tematu, na którym Państwu najbardziej zależy.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 12 czerwca 2015 r. do godz. 12:00. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na spotkanie. Potwierdzenie udziału zgłoszonych osób ze strony Organizatora nastąpi w terminie do 16 czerwca.

WARSZAWA – Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, parter.

  • Równe szanse, czwartek 25 czerwca,
  • Dobre rządzenie, czwartek 2 lipca,
  • Zrównoważony rozwój, poniedziałek 6 lipca.

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – termin zgłoszeń minął

Informacje praktyczne

1. Dostępność dla osób z niepełnosprawnością

Budynek, w którym będą odbywać się warsztaty, jest dostępny dla osób poruszających się na wózku. Wszelkie inne potrzeby prosimy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.

2. W czasie przerwy przewidziany jest poczęstunek

3. Zwrot kosztów

Organizacje spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu (do 300,00 zł) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji im. Stefana Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.

Dane do noty obciążeniowej:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:

  • pełne dane organizacji
  • datę wystawienia
  • informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował (korzystał z noclegu) i w jakim spotkaniu uczestniczył
  • kwotę do zwrotu (również słownie)
  • nr konta bankowego

Rozliczenia kosztów dojazdu i noclegu będą uznawane w ciągu miesiąca od daty spotkania. Noty obciążeniowe przysłane po tym terminie nie będą rozliczane.

4. Dojazd komunikacją miejską

Dojazd do Fundacji im. Stefana Batorego z Dworca Centralnego:
autobus nr 227 (przystanek „Franciszkańska”) lub 518 (przystanek „Muranowska”).
Czas dojazdu ok. 20 min.

5. Parkowanie

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych. W pobliżu znajduje się strefa płatnego parkowania.