Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2016-02-10

Zapraszamy na forum “Mądra promocja – prezentacja działań społecznych”

Fundacja Batorego oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zapraszają na forum “Mądra promocja – prezentacja działań społecznych”. Forum skierowane jest do przedstawicieli Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji, realizujących projekty w obszarze tematycznym “dzieci i młodzież”. Forum odbędzie się 15-16 marca 2016 roku w Warszawie.

O idei Forum…

Był sobie dom kultury, do którego nikt nie przychodził. Aby dowiedzieć się, jak to zmienić pracownicy przygotowali ankietę. Niestety nie miał jej kto wypełnić. Na pomoc przybyli animatorzy z pewnej organizacji. Zamiast czekać na mieszkańców, poszli tam, gdzie ci zwykle spędzali czas. W sobotę wybrali się na targ miejski. Zabrali ze sobą balony oraz kredę i zachęcali dzieciaki do wspólnego malowania, a ich rodziców zaprosili do rozmowy o potrzebach mieszkańców i domu kultury. Dzisiaj ten dom kultury tętni życiem…

Te i inne historie o tym, jak zmiana w podejściu do promocji zwiększa skuteczność organizacji możesz usłyszeć podczas (nie)konferencji „Mądra promocja – prezentowanie działań społecznych”. Zapraszamy osoby planujące i koordynujące projekty oraz te zajmujące się promocją działań organizacji.

Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania:

  • Co oznacza mądra promocja w kontekście działań społecznych?
  • Które z 7 promocyjnych grzechów głównych mamy na sumieniu?
  • Jak projektować działania promocyjne, by były skuteczne?
  • Z jakich narzędzi korzystać, aby uzyskać efekt: wyższa jakość – mniejszy budżet?
  • Języki obce – jak się dogadać z grafikiem, drukarzem czy informatykiem?
  • Dlaczego warto uczyć estetyki dzieci i młodzież?

Formuła

Spotkanie ma nietypową formułę. Pierwszego dnia zapraszamy do udziału w grze edukacyjnej „Mądra promocja”. Gra – jak dobra historia – ma swój początek, środek i koniec, dlatego ważne jest, żeby uczestniczyć w całości wydarzenia. Gra oznacza aktywność – zaprosimy Was do czytania, pisania, oglądania i doświadczania wszelkimi zmysłami. Zaprosimy też do podzielenia się swoimi sukcesami – zabierzcie ze sobą jeden produkt promocyjny, który Wam się sprawdził, z którego jesteście szczególnie zadowoleni. Drugiego dnia spotkamy się z organizacjami pozarządowymi pracującymi z dziećmi i młodzieżą, które twórczo i nieszablonowo dbają o promocję idei i działań społecznych. Będziemy też szukać inspiracji, przyglądając się nowym trendom w designie, internetowym strategiom marketingowym i estetyce jako kompetencji, którą warto rozwijać wspólnie z dziećmi i młodzieżą.

Spotkanie będzie okazją do poznania 15 ekspertek i ekspertów, którzy promocją idei społecznych zajmują się zawodowo: grafików, designerów, projektantów, redaktorów, animatorów, reportażystów i wykładowców.

 

Do udziału w warsztatach można zgłosić się za pośrednictwem formularza internetowego,  do 18 lutego 2016 roku.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do 22 lutego 2016 roku. Możliwe jest zgłoszenie od jednej do trzech osób z organizacji. Forum jest organizowane głównie z myślą o organizacjach prowadzących działania adresowane do dzieci i młodzieży.

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

>> PROGRAM

 

Informacje organizacyjne:

Udział w Forum, łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem zostanie sfinansowany ze środków EOG

Organizator zapewnia możliwość skorzystania z wcześniej zarezerwowanych przez niego noclegów w pokojach 2 osobowych w hotelu Ibis Warszawa Stare Miasto w centrum Warszawy (liczba miejsc ograniczona) oraz pomoc w znalezieniu noclegu dla pozostałych uczestników Forum, którzy zgłoszą taką potrzebę. Noclegi zarezerwowane przez Organizatora obejmują 1 noc z 15 na 16 marca 2016 roku (dostępnych jest 50 miejsc w pokojach dwuosobowych).

W przypadku nieskorzystania z noclegu zarezerwowanego przez Organizatora, uczestnicy samodzielnie dokonują rezerwacji i opłaty noclegów oraz transportu, a zwrot kosztów nastąpi wyłącznie na podstawie wystawionej przez organizację uczestniczącą noty obciążeniowej. Organizator Forum pokrywa koszty zakwaterowania uczestników/czek (1 nocleg – 15/16 marca 2016 roku) – do kwoty w wysokości 300 zł.

Organizator Forum pokrywa również koszty podróży do/z Warszawy. Organizacje spoza Warszawy będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Organizatora o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości biletu na danej trasie.

Koszty te pokrywa organizacja, następnie przesyła notę obciążeniową wystawioną na:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa NIP: 525-14-34-543
Treść noty powinna zawierać:
• pełne dane organizacji
• datę wystawienia,
• informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował i w jakim spotkaniu uczestniczył
• kwota do zwrotu (również słownie)
• nr konta bankowego

Do noty należy dołączyć kserokopie biletów (w przypadku osób podróżujących samochodem wydruk z potwierdzeniem ceny biletu). Noty należy przesyłać nie później niż 14 dni od daty spotkania.

Nota powinna zostać dostarczona Organizatorowi do 14 dni od daty zakończenia wydarzenia (czyli najpóźniej do 30 marca 2016 roku).

Uwaga: Forum odbywać się będzie w ścisłym centrum Warszawy. Ze względu na brak nieodpłatnych parkingów oraz trudności komunikacyjne, organizator nie poleca podróżowania samochodem. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi itp.

Wyżywienie:
Podczas Forum zapewnione będzie wyżywienie (dieta zgodna ze zgłoszonymi potrzebami osób uczestniczących – prosimy o dokładną informację w przypadku wszelkich alergii itp.) uwzględnione w programie wydarzenia.