Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-02-23

Zwalczanie dyskryminacji: Szkoła bez dyskryminacji – rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w systemie edukacji formalnej

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza Grantobiorczynie i Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji realizujących projekty, dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji w szkole na spotkanie sieciujące, które odbędzie się w dniach 23-24 marca 2015 roku w Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku.

Wydarzenie będzie miało trzy główne cele:

 • wzajemne poznanie się i sieciowanie osób/organizacji, które zajmują się edukacją antydyskryminacyjną, we współpracy z konkretnymi szkołami lub w odniesieniu do systemu edukacji formalnej,
 • przedyskutowanie wspólnych ram antydyskryminacyjnych dla prowadzonych działań,
 • zwiększenie wiedzy, poznanie dobrych praktyk, zainspirowanie do dalszych projektów związanych z edukacją antydyskryminacyjną i równościowymi zmianami w systemie edukacji formalnej.

W odniesieniu do ostatniego celu wyróżniamy trzy główne rodzaje działań systemowych:

 1. działania prowadzone w społecznościach szkolnych we współpracy z dyrekcjami szkół, radami szkoły, radami pedagogicznymi, zmierzające do wpisania edukacji antydyskryminacyjnej w np. program wychowawczy, koncepcję pracy szkoły,
 2. działania prowadzone na poziomie gminy, powiatu, województwa, zmierzające do zmian lokalnej polityki oświatowej itp.
 3. działania prowadzone na poziomie centralnym, np. Ministerstwa Edukacji, Parlamentu, zmierzające do zmian prawnych krajowej polityki edukacyjnej.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 2 marca 2015 r. do godz. 12:00. Obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na spotkanie. Potwierdzenie udziału zgłoszonych osób ze strony Organizatora nastąpi w terminie do 6 marca. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają organizacje, które realizują projekty dotyczące równości w szkole oraz organizacje, które wypełniły udostępnioną wcześniej ankietę, dotyczącą tematyki spotkania. Warunkiem udziału w spotkaniu będzie również przygotowanie informacji na temat swoich działań, która zostanie przedstawiona na tzw. sesji plakatowej.

Warsztaty mają charakter wyjazdowy i obejmują jeden nocleg.

Informacje praktyczne:

Miejsce: Hotel „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock – obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózku

Dojazd: Zapewniamy dojazd autobusem z Warszawy. Zbiórka 23 marca o godzinie 8:45 pod siedzibą Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a (odjazd autobusu 9:00). Powrót do Warszawy 24 marca ok. godz. 16:30.

Osobom uczestniczącym spoza Warszawy zapewniamy nocleg poprzedzający szkolenie (22/23 marca, hotel w pobliżu Fundacji) oraz zwracamy koszty podróży (2 klasa). Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwracamy kwotę do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie. Koszty te pokrywa organizacja, następnie przesyła notę obciążeniową wystawioną na:

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:

 • pełne dane organizacji
 • data wystawienia
 • informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował i w jakim spotkaniu uczestniczył
 • kwota do zwrotu (również słownie)
 • nr konta bankowego

Do noty należy dołączyć kserokopie biletów (w przypadku osób podróżujących samochodem wydruk z potwierdzeniem ceny biletu). Noty należy przesyłać nie później niż jeden miesiąc od daty spotkania.