Wizyta studyjna w Berlinie! Zapraszamy do udziału

Serdecznie zachęcamy do udziału w pierwszej z serii pięciu zagranicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami.

Wizyta odbędzie się w Berlinie w dniach 23-25 maja 2016 r. (wyjazd 22 maja, powrót 25 lub 26 maja). Temat przewodni wizyty: zaangażowanie społeczne obywateli oraz inicjatywy oddolne na rzecz uchodźców przybywających do Niemiec.

Czytaj dalej

Uchodźcy i migranci. Forum organizacji pozarządowych – Materiały z Forum

Forum było miejscem spotkań osób, które w praktyce mierzą się z wyzwaniami pracy na rzecz uchodźców i migrantów. Podczas warsztatów, prezentacji, dyskusji zastanawiano się m.in.: jak pracować z osobami szczególnie narażonymi na przemoc i wykluczenie, co należy zmienić w systemie edukacji, by dostosować szkoły do potrzeb dzieci z doświadczeniem migracji, jak pracować ze społecznością lokalną w miejscu relokacji uchodźców, jak przeciwdziałać mowie nienawiści wobec uchodźców i migrantów, jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym. Na sesjach prezentowane też były doświadczenia i metody pracy z uchodźcami w innych krajach.

Czytaj dalej

W integracji najważniejsze są relacje międzyludzkie

Odwiedziny w Oslo i możliwość poznania tamtejszego systemu pracy integracyjnej z uchodźcami były ciekawym doświadczeniem z kilku powodów. Po pierwsze, w odróżnieniu od Polski, Norwegia ma zasoby, które przeznacza na budowanie systemu integracji uchodźców i migrantów. Po drugie – odpowiedzialność za tworzenie tego systemu przejmuje państwo, znów w odróżnieniu od Polski, gdzie integracja jest działaniem podejmowanym głównie przez środowisko pozarządowe, na marginesie zainteresowania państwa… – Agnieszka Kosowicz z Polskiego Forum Migracyjnego opowiada o norweskich doświadczeniach pracy z uchodźcami. Czytaj dalej

Równościowy zawrót głowy

Byłam pod wielkim wrażeniem sposobu tworzenia nowych aktów prawnych, ich nowatorstwa i założeń. Celem obowiązkowych dla obojga rodziców urlopów rodzicielskich miała być realizacja prawa dziecka do opieki przez nich oboje, a także wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – Natalia Sarata z Fundacji Przestrzeń Kobiet opowiada o wizycie studyjnej na Islandii, która dotyczyła polityk równości płci realizowanych w tym kraju.
Czytaj dalej

Szczegółowy program Forum Uchodźcy i migranci.

Do Forum Uchodźcy i migranci. Forum organizacji pozarządowych został już niecały tydzień. Spotykamy się 11 – 12 kwietnia w Warszawie w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, ul. Jana Zamoyskiego 20, Praga, Warszawa.

Tutaj możecie pobrać Szczegółowy program
Czytaj dalej