Konkursy

Wsparcie w programie Obywatele dla Demokracji oferowane było w trybie konkursowym w ramach  trzech „ścieżek”: projekty tematyczne, projekty systemowe i współpraca dwustronna.

PROJEKTY TEMATYCZNE

W ramach projektów tematycznych (dotacje w wys. od 50 tys. do 350 tys. złotych) wspierane były działania mające na celu:

  • ­angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne – Partycypacja obywatelska
  • ­sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych – Kontrola obywatelska
  • ­zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji – Zwalczanie dyskryminacji
  • ­zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego – Wykluczenia społeczne
  • ­kształtowanie postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży –Dzieci i młodzież

 

W 2015 roku dodatkowo ogłoszony został konkurs, w ramach którego organizacje mogły ubiegać się o dofinansowanie krótkoterminowych projektów dotyczących przygotowania do integracji nowych grup uchodźców.

> Informacje o Projektach tematycznych oraz pełna lista dotacji

 

PROJEKTY SYSTEMOWE

Część budżetu programu przeznaczona została również na tzw. projekty systemowe (dotacje od 300 tys. do 2 milionów złotych). Miały one na celu wprowadzenie rozwiązań podnoszących jakość działania sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż”.

> Informacje o Projektach systemowych oraz pełna lista dotacji

 

WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

Ważnym celem programu było także wzmocnienie stosunków dwustronnych między Polską (czyli Państwem Beneficjentem) a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią (czyli Państwami Darczyńcami).

> Tutaj znajdziecie szczegóły dotyczące Projektów realizowanych w ramach Współpracy dwustronnej oraz pełną listę dotacji