Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-09-16

Spotkanie sieciujące: Prawa osób LGBT oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową

Fundacja Batorego zaprasza organizacje, realizujące projekty w programie Obywatele dla Demokracji, dotyczące praw osób LGBT oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową do udziału w spotkaniu sieciującym, które odbędzie się w dniach 5 – 6 października 2015 roku w Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku.

Cele spotkania sieciującego:
1. Spotkanie i sieciowanie organizacji zaangażowanych we wspólny obszar tematyczny – identyfikowanie obszarów współpracy, wsparcia i konsultacji.
2. Określanie stopnia zaawansowania wdrożenia projektu – czynników wspierających i hamujących proces realizacji projektu.
3. Identyfikowanie dobrych praktyk w realizacji projektów w tematyce LGBT.
4. Analiza trudnych sytuacji w realizacji projektów – określenie przyczyn trudności i potencjalnych scenariuszy rozwiązań.
5. Inspiracje – zapoznanie się ze strategią rzeczniczą i kampanią referendalną w Irlandii.
6. Wypracowanie strategii działania w projektach w sytuacji zmiany politycznej – refleksja i analiza ryzyka.

Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie do 28 września 2015 r. do godz. 12:00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy również organizacje partnerskie. Obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na spotkanie. Potwierdzenie udziału zgłoszonych osób ze strony Organizatora nastąpi w terminie do 1 października.

Spotkanie ma charakter wyjazdowy i obejmuje nocleg.

>> PROGRAM RAMOWY
>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informacje praktyczne:
Miejsce: Hotel „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock – obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózku

Dojazd: Zapewniamy dojazd autobusem z Warszawy. Zbiórka 5 października o godzinie 8:45 w okolicach Fundacji im. Stefana Batorego (odjazd autobusu 9:00). Powrót do Warszawy 6 października ok. godz. 16:30.
Osobom uczestniczącym spoza Warszawy zapewniamy nocleg poprzedzający szkolenie (4/5 października, hotel w pobliżu Fundacji) oraz zwracamy koszty podróży (2 klasa). Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwracamy kwotę do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie. Koszty te pokrywa organizacja, następnie przesyła notę obciążeniową wystawioną na:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:
• pełne dane organizacji
• data wystawienia
• informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował i w jakim spotkaniu uczestniczył
• kwota do zwrotu (również słownie)
• nr konta bankowego

Do noty należy dołączyć kserokopie biletów (w przypadku osób podróżujących samochodem wydruk z potwierdzeniem ceny biletu). Noty należy przesyłać nie później niż jeden miesiąc od daty spotkania.