Zwalczanie dyskryminacji: Szkoła bez dyskryminacji – rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w systemie edukacji formalnej

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza Grantobiorczynie i Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji realizujących projekty, dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji w szkole na spotkanie sieciujące, które odbędzie się w dniach 23-24 marca 2015 roku w Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku.

Czytaj dalej

Przeciwdziałanie wykluczeniu: Praca środowiskowa jako organizowanie społeczności

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji relizujących projekty w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu na spotkanie warsztatowe, które dbędzie się w dniach 16-17 marca 2015 roku w Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku.

Czytaj dalej

Dzieci i młodzież: Edukacja cudzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych w kontekście działań antydyskryminacyjnych.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zaprasza przedstawicieli Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji do udziału w warsztatach „Edukacja cudzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych w  kontekście działań antydyskryminacyjnych. Szanse i wyzwania dla organizacji pozarządowych”.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Grantobiorców III edycji

Fundacja Batorego i Polska Fundacja dzieci i Młodzieży zapraszają organizacje, ktore otrzymały dotacje w ramach III edycji konkursu w programie Obywatele dla Demokracji na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na którym omówimy zasady zarządzania projektem i rozliczania dotacji.

Czytaj dalej

Hejtstop: Historia jednego pasażu

Wolontariusze i wolontariuszki kampanii HejtStop od ponad roku zamalowują hejty na murach. Z reguły miejsca tych zamalowań pozostają czyste. Zdarzają się jednak smutne wyjątki.

Czytaj dalej