Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-12-11

Konferencja “Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła”

W Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, przypadający 10 grudnia, ponad 80 nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych z całej Polski spotkało się w Warszawie na konferencji “Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła”.

W imieniu organizatorów, spotkanie otworzyły dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego, Ewa Kulik-Bielińska, Marlena Fałkowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji i Małgorzata Dymowska z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Odczytano też list Minister Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Podczas sesji plenerowej paneliści rozmawiali na temat wyzwań, jakie stoją przed współczesną szkołą, w tym w dużej mierze przed kadrą pedagogiczną w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różnorodne przesłanki: płeć, orientację seksualną, status migranta czy uchodźcy. Prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania podkreśliła rolę Fundacji Batorego i funduszy norweskich w działaniach na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej, jakie coraz częściej i w coraz bardziej profesjonalny sposób są podejmowane w ostatnim okresie głównie przez przedstawicieli trzeciego sektora. Warto wspomnieć, że dzięki wsparciu finansowemu programu Obywatele dla Demokracji, wiele organizacji pozarządowych działających w obszarze zwalczania dyskryminacji może obecnie realizować ciekawe i tak potrzebne projekty w tym zakresie.

W drugiej, warsztatowej części konferencji, kilkoro z naszych Grantobiorców (m.in. TEA, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Punkt Widzenia, Fundacja Feminoteka, Ośrodek Karta, Fundacja Autonomia, Centrum Edukacji Obywatelskiej) dzieliło się swoimi doświadczeniami i wypracowanymi narzędziami przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji antydyskryminacyjnej, których nauczyciele mogą użyć w swojej codziennej pracy.

Konferencja została zorganizowana dzięki współpracy Fundacji im. Stefana Batorego, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach programu Obywatele dla Demokracji.