Dotacje

 

Podstawową formą działania programu  jest udzielanie dotacji na projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe.  Wsparcie oferowane jest w trybie konkursowym w ramach  trzech „ścieżek”.

PROJEKTY TEMATYCZNE

– konkurs zakończony

PROJEKTY SYSTEMOWE

– konkurs zakończony

WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

– konkurs zakończony

Dotacje na projekty mieszczące się w obszarach tematycznych oraz na rozwój instytucjonalny Dotacje na projekty mieszczące się w obszarach systemowych oraz na rozwój instytucjonalny Dotacje na nawiązanie i wzmocnienie współpracy z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, oraz podmioty z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
Wysokość dotacji: od 50 do 250 tys. PLN (na projekty realizowane samodzielnie) i do 350 tys. PLN (na projekty realizowane w partnerstwie) Wysokość dotacji: od 300 tys. do 1,5 mln PLN (na projekty realizowane samodzielnie) i do 2 mln PLN (na projekty realizowane w partnerstwie) Wysokość dotacji: do 50 tys. PLN/12 tys. EUR (na nawiązanie współpracy) i do 65 tys. PLN (na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy)
Składanie wniosków: trzy otwarte konkursy grantowe Składanie wniosków: jeden otwarty konkurs grantowy Składanie wniosków: na bieżąco
Kwota przeznaczona na dotacje:
28,5 mln euro (9,5 mln euro na I edycję, 11 mln euro na II edycję, 8 mln euro na III edycję)
Kwota przeznaczona na dotacje: 3,5 mln EUR Kwota przeznaczona na dotacje:
420 tys. euro (180 tys. euro na przygotowanie
dwustronnych projektów
i 240 tys. euro na nawiązanie lub
wzmocnienie współpracy)
Orientacyjna liczba grantów: 600 Orientacyjna liczba grantów: 9
Orientacyjna liczba grantów: 30

 

PROJEKTY UCHODŹCZE – konkurs zakończony

Dotacje na krótkoterminowe projekty dotyczące przygotowania do integracji nowych grup uchodźców.

Szczegóły konkursu dostępne w zakładce: Projekty uchodźcze