Warsztaty dla Grantobiorców

Program Obywatele dla Demokracji finansuje ponad 500 projektów w całej Polsce. Zależy nam na tym, by nasi Grantobiorcy nie tylko odnosili sukcesy w ich realizacji, ale także by rozwijali potencjał swoich organizacji. Dlatego proponujemy udział w serii warsztatów podnoszących kompetencje pracowników organizacji, które będą dotyczyły m.in. budowania strategii, planowania rozwoju instytucjonalnego, komunikacji i promocji.

Zakończyliśmy serię warsztatów dla Grantobiorców. W najbliższym czasie nie planujemy kolejnych edycji spotkań.

2016-04-29

Wizyta studyjna w Berlinie! Zapraszamy do udziału

Serdecznie zachęcamy do udziału w pierwszej z serii pięciu zagranicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami.

Wizyta odbędzie się w Berlinie w dniach 23-25 maja 2016 r. (wyjazd 22 maja, powrót 25 lub 26 maja). Temat przewodni wizyty: zaangażowanie społeczne obywateli oraz inicjatywy oddolne na rzecz uchodźców przybywających do Niemiec.

Czytaj dalej

2015-07-07

O co chodzi w otwartych licencjach i jak korzystać z otwartych zasobów – materiały poszkoleniowe

Podczas ostatniego warsztatu dla Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji, Kamil Śliwowski, koordynator edukacyjny Creative Commons Polska, podzielił się z uczetnikami wieloma praktycznymi informacjami na temat korzystania z otwartych zasobów oraz dzielenia się tworzonymi w organizacji materiałami. Dzięki uprzejmości i “otwartości” naszego prowadzącego, udostępniamy Państwu materiały poszkoleniowe.

Czytaj dalej

2015-07-07

Warsztaty dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju, równych szans i dobrego rządzenia zakończone

W dniach 25 czerwca, 2 i 6 lipca przedstawiciele 48 organizacji prowadzących projekty finansowane w programie Obywatele dla Demokracji uczestniczyli w zorganizowanych przez nas warsztatach pokazujących wybrane aspekty stosowania w działaniach organizacji zasad zrównoważonego rozwoju, równych szans i dobrego rządzenia.

Czytaj dalej

2015-06-02

Zagadnienia przekrojowe w praktyce: Równe Szanse, Dobre Rządzenie, Zrównoważony Rozwój

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji, które otrzymały dotację w III edycji konkursu Obywatele dla Demokracji do udziału w trzeciej serii warsztatów, które pokazują praktyczny wymiar zagadnień przekrojowych. Warsztaty odbędą się w trzech blokach tematycznych: Równe Szanse, Dobre Rządzenie i Zrównoważony Rozwój.

Czytaj dalej

2015-04-23

Po prostu komunikacja – krótki warsztat o tym, jak promować bez zadęcia. II edycja

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli/-ki Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji na drugą edycję warsztatów dotyczących komunikacji i promocji, które odbędą się w Warszawie 8 i 10 czerwca.

Czytaj dalej

2015-03-18

Po prostu komunikacja – krótki warsztat o tym, jak promować bez zadęcia

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli/-ki Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji na warsztaty dotyczące komunikacji i promocji, które odbędą się w Warszawie i Krakowie w pięciu proponowanych terminach między 22 a 28 kwietnia.

Czytaj dalej

2015-02-12

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Grantobiorców III edycji

Fundacja Batorego i Polska Fundacja dzieci i Młodzieży zapraszają organizacje, ktore otrzymały dotacje w ramach III edycji konkursu w programie Obywatele dla Demokracji na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na którym omówimy zasady zarządzania projektem i rozliczania dotacji.

Czytaj dalej