Dokumenty do pobrania

Przewodnik – pdf (projekty uchodźcze)

 • Przewodnik dla Wnioskodawców i Grantobiorców 2015 – Konkursy uchodźcze – pdf

Podręcznik – pdf (projekty tematyczne, systemowe, dwustronne)

 • Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców. Wydanie uzupełnione, luty 2014 – pdf

 

Załączniki do pobrania – projekty uchodźcze

 

Załączniki do pobrania – projekty tematyczne

 

Załączniki do pobrania – projekty systemowe

 

Załączniki do pobrania – współpraca dwustronna

 

Zasady dotyczące wizualizacji i promocji projektów:

 • Wymogi dotyczące informacji i promocji – pdf
 • Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – pdf
 • Logotypy – w formatach png i eps:

  • Fundusze EOG – zip
  • Fundacja Batorego – zip
  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – zip
  • Logotypy w wektorze – zip
  • Logotypy w konturze – zip
  • Baner z logotypami – zip
 • Szablony materiałów promocyjnych – zip