Dokumenty do pobrania

 • Przewodnik dla Wnioskodawców i Grantobiorców – pdf

Formularze dla Wnioskodawców:

 • Projekty uchodźcze. Formularz wniosku wstępnego (rejestracji) ze wskazówkami – doc, odt
 • Projekty uchodźcze. Formularz wniosku pełnego ze wskazówkami – doc, odt
 • Projekty uchodźcze. Karta oceny wniosku pełnego – doc, odt
 • Wzór deklaracji Partnera – doc, odt

Dokumenty do umowy:

 • Wzór umowy o dotację – doc, odt
 • Załącznik 2 do umowy: Zasady wykorzystania dotacji – doc, odt
 • Wskazówki do umowy z Partnerem – doc, odt
 • Instrukcja składania weksla – doc, odt
 • Wzór weksla i deklaracji – doc, odt

Zasady dotyczące wizualizacji i promocji projektów:

 • Wymogi dotyczące informacji i promocji – pdf
 • Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – pdf
 • Logotypy – w formatach png i eps:
   • Fundusze EOG – zip
   • Fundacja Batorego – zip
   • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – zip
   • Logotypy w wektorze – zip
   • Logotypy w konturze – zip
   • Baner z logotypami – zip
 • Szablony materiałów promocyjnych – zip

Dokumenty do sprawozdania:

 • Projekty uchodźcze. Wskazówki do sprawozdania końcowego – doc, odt
 • Projekty uchodźcze. Lista dokumentów księgowych – xls
 • Wskazówki do wypełnienia listy dokumentów księgowych – doc, odt