Dokumenty do pobrania

Podręcznik – pdf:

 • Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców. Wydanie uzupełnione, luty 2014 – pdf
 • Najczęściej popełniane błędy – doc

Zasady dotyczące wizualizacji i promocji projektów:

 • Wymogi dotyczące informacji i promocji – pdf
 • Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – pdf
 • Logotypy – w formatach png i eps:

   • Fundusze EOG – zip
   • Fundacja Batorego – zip
   • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – zip
   • Logotypy w wektorze – zip
   • Logotypy w konturze – zip
   • Baner z logotypami – zip
 • Szablony materiałów promocyjnych – zip

Załączniki do pobrania:

Dokumenty do sprawozdania:

 • Projekty tematyczne. Wskazówki do przygotowania sprawozdania okresowego – doc, odt
 • Projekty tematyczne. Wskazówki do przygotowania sprawozdania końcowego – doc, odt
 • Projekty tematyczne. Lista dokumentów księgowych – xls
 • Wskazówki do wypełnienia listy dokumentów księgowych – doc, odt

 

Dokumenty do umowy:

 • Wzór umowy o dotację – doc, odt
 • Załącznik 2 do umowy: Zasady wykorzystania dotacji – doc, odt, pdf
 • Wskazówki do umowy z Partnerem – doc, odt
 • Instrukcja składania weksla – doc, odt
 • Wzór weksla i deklaracji – doc, odt

 

Wnioski pełne:

 • Projekty tematyczne. Formularz wniosku pełnego ze wskazówkami (uzupełniony, lipiec 2014) – doc, odt
 • Projekty tematyczne. Karta oceny wniosku pełnego – doc, odt
 • Wzór deklaracji Partnera, uzupełniony, listopad 2014 (wersja PL) – doc, odt
 • Wzór deklaracji Partnera, uzupełniony, listopad 2014 (wersja EN) – doc, odt

 

Wnioski wstępne:

 • Projekty tematyczne. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami (uzupełniony, lipiec 2014) – doc, odt
 • Projekty tematyczne. Karta oceny wniosku wstępnego – doc, odt