Spotkania sieciujące

Spotkania sieciujące to w większości dwudniowe spotkania i warsztaty koncentrujące się wokół wybranych zagadnień podejmowanych przez Grantobiorców w ramach każdej z pięciu ścieżek tematycznych.

2015-10-30

Dane dla zmiany, czyli co robić z informacjami, które posiadamy

Jak wykorzystać ogrom informacji, które gromadzimy i przetwarzamy na co dzień, aby skuteczniej się komunikować, wpływać na zmiany i na skuteczność własnych działań? Za nami warsztaty Dane dla zmiany. Uczestnicy z organizacji prowadzących działania kontrolne i partycypacyjne rozmawiali o tym,  jak spojrzeć na dane jako narzędzie, które pomaga w osiąganiu zmiany i przekonywaniu do swoich rozwiązań nie tylko osoby decyzyjne, ale też szerszą publiczność.
Czytaj dalej

2015-10-29

Warsztaty Storytelling – Fotorelacja

Jak zainteresować swoją historią? Czy o wszystkim możemy opowiedzieć tak, żeby wciągnąć odbiorcę?  19 i 20 października organizacje prowadzące projekty w ramach Obywateli dla Demokracji miały możliwość poznać metody storytellingu i tego jak może być ona wykorzystywana w działalności organizacji pozarządowej. Mogły zdobyć wiedzę i kompetencje pozwalające na umiejętne komunikowanie celów projektu i prezentowanie realizowanych działań. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Czytaj dalej

2015-10-27

Od roszczenia do dzielenia – jak planować i prowadzić procesy budowania grup samopomocowych

Fundacja Batorego zaprasza grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji, z obszaru przeciwdziałanie wykluczeniu, na warsztaty: Od roszczenia do dzielenia – jak planować i prowadzić procesy budowania grup samopomocowych, które odbędą się w dniach 23-24 listopada a w Hotelu „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2 listopada 2015 r. Czytaj dalej

2015-10-15

Angażowanie dzieci i młodzieży do działań społecznych. Warsztaty sieciujące

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza przedstawicieli Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji do udziału w trzecim spotkaniu sieciującym: „Angażowanie dzieci i młodzieży do działań społecznych”, które odbędzie się 24-25 listopada 2015 roku (wtorek – środa) w Konstancinie-Jeziorna koło Warszawy.

Czytaj dalej

2015-10-12

Fotorelacja ze spotkania sieciującego: Prawa osób LGBT oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową

W ubiegłym tygodniu, 5 – 6 października, odbyło się spotkanie organizacji realizujących projekty, dotyczące praw osób LGBT oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji realizujących projekty, związane z tą tematyką, w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Czytaj dalej

2015-09-30

Warsztaty „Jak organizacje mogą angażować obywateli w swoje działania?”

Chcecie zmienić otaczający Was świat? Zwiększyć wpływ obywateli na decyzje podejmowane przez władze? Poprawić sposób działania i standardy instytucji publicznych? Jeśli Wasza organizacja chce skutecznie działać na rzecz zmian, powinna zaangażować w sprawę nie tylko swoich członków, ale jak najszersze grono zwolenników. Czytaj dalej

2015-09-16

Warsztaty sieciujące: Od roszczenia do dzielenia – jak planować i prowadzić procesy budowania grup samopomocowych

Fundacja Batorego zaprasza grantobiorców z obszaru przeciwdziałanie wykluczeniu na warsztaty: Od roszczenia do dzielenia – jak planować i prowadzić procesy budowania grup samopomocowych, które odbędą się w dniach 12 – 13 października w Hotelu „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock.

Czytaj dalej

2015-09-16

Spotkanie sieciujące: Prawa osób LGBT oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową

Fundacja Batorego zaprasza organizacje, realizujące projekty w programie Obywatele dla Demokracji, dotyczące praw osób LGBT oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową do udziału w spotkaniu sieciującym, które odbędzie się w dniach 5 – 6 października 2015 roku w Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku. Czytaj dalej

2015-09-14

Dane dla zmiany. Warsztaty sieciujące

Fundacja Batorego zaprasza przedstawicieli organizacji prowadzących projekty w obszarach Kontroli obywatelskiej oraz Partycypacji publicznej do udziału w spotkaniu sieciującym poświęconym wykorzystywaniu danych w celu osiągnięcia zmiany. Czytaj dalej

2015-09-02

Spotkanie sieciujące: Storytelling workshop

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza organizacje, realizujące projekty w programie Obywatele dla Demokracji do udziału w anglojęzycznym spotkaniu sieciującym, które odbędzie się 19 i 20 października 2015 roku w Warszawie. Czytaj dalej

2015-08-03

Spotkanie sieciujące dla projektów systemowych – fotorelacja

W środę, 29 lipca w Powsinie pod Warszawą odbyło się drugie spotkanie sieciujące organizacji realizujących projekty systemowe w programie Obywatele dla Demokracji. Spotkanie poprowadziły Maja Branka – trenerka i konsultantka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z organizacjami pozarządowymi, administracją i firmami oraz Dominika Cieślikowska – psycholożka, trenerka umiejętności miękkich z obszaru międzykulturowości i antydyskryminacji.

Czytaj dalej

2015-07-06

Spotkanie sieciujące – projekty systemowe

Fundacja Batorego zaprasza przedstawicieli organizacji realizujących projekty systemowe w programie Obywatele dla Demokracji na 1-dniowe spotkanie sieciujące, które odbędzie się w środę 29 lipca 2015 roku w godz. 09:30-18:00 w Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa (Powsin).

Czytaj dalej

2015-06-03

Jak zbierać informacje potrzebne w działaniach strażniczych?

Fundacja Batorego zaprasza przedstawicieli organizacji realizujących projekty w obszarze Kontroli obywatelskiej w programie Obywatele dla Demokracji na warsztat sieciujący poświęcony zbieraniu informacji w działaniach strażniczych, który odbędzie się w dniach 30 czerwca (od godz. 11:00) – 1 lipca 2015 roku (do godz. 16:00) w hotelu Pan Tadeusz w Serocku.

Czytaj dalej

2015-05-25

Zwalczanie dyskryminacji: Prawa kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza organizacje, realizujące projekty w programie Obywatele dla Demokracji, dotyczące praw kobiet oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć do udziału w spotkaniu sieciującym, które odbędzie się w dniach 15 – 16 czerwca 2015 roku w Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku.

Czytaj dalej

2015-05-19

Przeciwdziałanie wykluczeniu: Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Jak ze społeczności pełnej potrzeb uzyskać społeczność wypełnioną talentami?

Zapraszamy Państwa na warsztat Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Jak ze społeczności pełnej potrzeb uzyskać społeczność wypełnioną talentami?, który przybliży sposoby znalezienia, połączenia i wykorzystania zasobów społeczności. Warsztat odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2015 r. w Serocku.

Czytaj dalej

2015-04-24

Dzieci i młodzież: Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu zjawiskom związanym z mową nienawiści

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza przedstawicieli Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji do udziału w drugim spotkaniu sieciującym: Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu zjawiskom związanym z mową nienawiści”. Warsztaty odbędą się w dniach 10-11 czerwca 2015 roku (środa – czwartek) w Konstancinie-Jeziorna koło Warszawy.

Czytaj dalej

2015-03-11

Pierwsze spotkania sieciujące za nami

W pierwszym tygodniu marca odbyły się dwie edycje spotkań sieciujących dla Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji. Warsztaty dla organizacji działających w obszarze kontroli obywatelskiej dotyczyły monitoringu wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia. Grantobiorcy z obszaru partycypacji publicznej pracowali nad tematami dotyczącymi planowania przestrzeni oraz wpływania na lokalne polityki i strategie.

Czytaj dalej

2015-02-23

Zwalczanie dyskryminacji: Szkoła bez dyskryminacji – rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w systemie edukacji formalnej

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza Grantobiorczynie i Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji realizujących projekty, dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji w szkole na spotkanie sieciujące, które odbędzie się w dniach 23-24 marca 2015 roku w Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku.

Czytaj dalej

2015-02-16

Przeciwdziałanie wykluczeniu: Praca środowiskowa jako organizowanie społeczności

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji relizujących projekty w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu na spotkanie warsztatowe, które dbędzie się w dniach 16-17 marca 2015 roku w Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku.

Czytaj dalej

2015-02-13

Dzieci i młodzież: Edukacja cudzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych w kontekście działań antydyskryminacyjnych.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zaprasza przedstawicieli Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji do udziału w warsztatach „Edukacja cudzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych w  kontekście działań antydyskryminacyjnych. Szanse i wyzwania dla organizacji pozarządowych”.

Czytaj dalej

2015-02-04

Kontrola obywatelska: Monitoring w obszarze wymiaru sprawiedliwości

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji strażniczych działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości na spotkanie warsztatowe, które dbędzie się w dniach 3-4 marca 2015 roku w Folwarku Badowo pod Warszawą.

Czytaj dalej

2015-02-04

Partycypacja publiczna: planowanie przestrzeni oraz wpływanie na lokalne polityki i strategie

Fundacja Batorego i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zapraszają na warsztaty, których celem będzie wymiana doświadczeń z realizacji projektów wpieranych w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Warsztaty odbędą się w dniach 5-6 marca 2015 roku w Folwarku Badowo (Badów Górny), położonym 65 km od Warszawy.

Czytaj dalej

2015-02-03

Kontrola obywatelska: Monitoring w obszarze ochrony zdrowia

Fundacja Batorego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji strażniczych działających w obszarze zdrowia na spotkanie warsztatowe, którego celem będzie integracja środowiska i wymiana doświadczeń oraz dalszy rozwój kompetencji watchdogowych. Odbędę się w dniach 3-4 marca 2015 roku w Folwarku Badowo pod Warszawą.

Czytaj dalej